OTELLO Royal Opera 2017 (80) More files...
Jonas Kaufmann (Otello), Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
00093369
Jonas Kaufmann (Otello), Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
Jonas Kaufmann (Otello), Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
00093368
Jonas Kaufmann (Otello), Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
Maria Agresta (Desdemona), Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
00093367
Maria Agresta (Desdemona), Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
Jonas Kaufmann (Otello), Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
00093366
Jonas Kaufmann (Otello), Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
final bedroom scene: Maria Agresta (Desdemona), Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare'...
00093365
final bedroom scene: Maria Agresta (Desdemona), Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare'...
l-r: Frederic Antoun (Cassio), Marco Vratogna (Iago), Simon Shibambu (Montano), Thomas Atkins (Roderigo) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto...
00093364
l-r: Frederic Antoun (Cassio), Marco Vratogna (Iago), Simon Shibambu (Montano), Thomas Atkins (Roderigo) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto...
curtain call, l-r: Frederic Antoun (Cassio), Maria Agresta (Desdemona), Jonas Kaufmann (Otello), Marco Vratogna (Iago), In Sung Sim (Lodovico) at the end of a dress rehearsal of OTELLO by Verdi openin...
00093363
curtain call, l-r: Frederic Antoun (Cassio), Maria Agresta (Desdemona), Jonas Kaufmann (Otello), Marco Vratogna (Iago), In Sung Sim (Lodovico) at the end of a dress rehearsal of OTELLO by Verdi openin...
final scene: Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappan...
00093362
final scene: Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappan...
top, l-r: Frederic Antoun (Cassio), In Sung Sim (Lodovico) below, l-r: Jonas Kaufmann (Otello), Marco Vratogna (Iago), Kai Rtel (Emilia) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden,...
00093361
top, l-r: Frederic Antoun (Cassio), In Sung Sim (Lodovico) below, l-r: Jonas Kaufmann (Otello), Marco Vratogna (Iago), Kai Rtel (Emilia) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden,...
final scene, Desdemona's bedroom: Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO co...
00093359
final scene, Desdemona's bedroom: Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO co...
(front, in mask) Jonas Kaufmann (Otello), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELL...
00093358
(front, in mask) Jonas Kaufmann (Otello), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELL...
front centre: Jonas Kaufmann (Otello) right: Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTH...
00093357
front centre: Jonas Kaufmann (Otello) right: Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTH...
Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappano set desig...
00093356
Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappano set desig...
Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappano set design:...
00093337
Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappano set design:...
l-r: In Sung Sim (Lodovico), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
00093354
l-r: In Sung Sim (Lodovico), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
front left: Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappano...
00093353
front left: Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappano...
l-r: Frederic Antoun (Cassio), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor...
00093352
l-r: Frederic Antoun (Cassio), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor...
top: Jonas Kaufmann (Otello) spies on Frederic Antoun (Cassio), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito afte...
00093351
top: Jonas Kaufmann (Otello) spies on Frederic Antoun (Cassio), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito afte...
l-r: Jonas Kaufmann (Otello), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
00093350
l-r: Jonas Kaufmann (Otello), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappano set design:...
00093349
Jonas Kaufmann (Otello) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappano set design:...
Kai Ruutel (Emilia), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio...
00093348
Kai Ruutel (Emilia), Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio...
Frederic Antoun (Cassio), Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
00093347
Frederic Antoun (Cassio), Maria Agresta (Desdemona) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor:...
Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappano set design: B...
00093346
Marco Vratogna (Iago) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shakespeare's OTHELLO conductor: Antonio Pappano set design: B...
l-r: Marco Vratogna (Iago), Frederic Antoun (Cassio), Thomas Atkins (Roderigo) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shake...
00093345
l-r: Marco Vratogna (Iago), Frederic Antoun (Cassio), Thomas Atkins (Roderigo) in OTELLO by Verdi opening at The Royal Opera, Covent Garden, London WC2 on 21/06/2017 libretto: Arrigo Boito after Shake...